Kameni oblutci

Oblutci duguju svoje okrugle oblike uglavnom mehaničkim procesima kojima su izloženi, to su transformacije koje su potrebne za postizanje željenog zaokruživanja: u nekim slučajevima, proizvodi već su zaobljeni prirodnim mehaničkim procesima, obično zahvaljujući erozivnom djelovanju vode. Glavne namjene su urbani namještaj, vrtlarstvo i uređenje javnih i privatnih zelenih površina. Estetski savršeni, ovaj tip kamena cijenjen od ljubitelja zelenog namještaja za realizaciju finih završetaka u stazama i vrtovima.

Možete pronaći različite vrste vrtnih oblutaka: one od mramora i granita, one morske okrugle, do onih istočnih, koji se odlikuju jedinstvenim i markantnim karakterističnim bojama. Ono što ih ujedinjuje je upotreba visokokvalitetnih materijala koji dolaze iz cijelog svijeta. Boja se kreće od sjaja ili Zandobbio Carrara White, na žaru Rosso di Verona ili Coral Rose, eleganciju Tahiti crnog ili bijelog kvarca. Svi naši oblutci dostupni su u različitim veličinama i formatima.