Hidrosjetva

Hidrosjetva je zanimljiv način za zasijavanje površina pod nagibom, kao i ravnih površina, koje primjenjuju moderne tvrtke koje se bave ozelenjavanjem.
Najvažniji aspekti hidrosjetve su brzina rada, kapacitet zaštite rada, smanjenje troškova rada i ušteda vremena.
Sa hidrosjetvom je omogućeno u jednoj operaciji izvršiti sjetvu, te uz tekuća gnojiva – gnojidbu, kao i tretiranje protiv gljivičnih oboljenja dodavanjem insekticida.

Hidrosjetva se može koristiti na različitim tipologijama tla, terena, od rada na kosinama, ravnim površinama, u parkovima, vrtovima, na odlagalištima smeća, za održavanje velikih javnih površina ili malih uz vile i za održavanje autocesta i za još mnoge druge namjene.