Obavijest – Palmin drvotoč i crvena palmina pipa

Palmin drvotoč (Paysandisia archon) i crvena palmina pipa(Rhynchophorus ferrugineus)
jedni su od najvažnijih štetnika na palmama, jer uzrokuju potpuno postupno propadanje biljke
domaćina. Palmin drvotoč je prisutan već nekoliko godina na našem području.
Simptomi napada su prisutnost piljevine na kruni, izgriženo lišće, i nakošeno i klimavo deblo
same palme. Na samom kraju, palme se suše. Često se na okućnicama mogu vidjeti potpuno
suhe palme. Takve palme bi trebalo iskrčiti, a biljne dijelove bi trebalo spaliti.
Palme koje pokazuju znakove napada, a i one koje naoko izgledaju zdrave, potrebno je zaštititi.
Pyrinex 48 EC, je pripravak, jedini registriran za suzbijanje palminog drvotoča. Koristi se
zalijevanjem korijena kroz sistem za navodnjavanje. Prvo tretiranje je potrebno izvršiti u svibnju,
prije nego lepiri palminog drvotoča počinju izlijetati iz palmi i širiti zarazu. Drugo tretiranje ponoviti
nakon 40 dana, znači u srpnju. Treće tretiranje je u rujnu. Količina škropiva ovisi o veličini palme,
u prosjeku iznosi 20-25 litara po palmi.
Tretiranje je potrebno provesti po lijepom i mirnom vremenu, naravno uz obavezno korištenje
zaštitne opreme.